CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
68442 04/01/2564 ลงทุนง่ายได้ผลตอบแทนมากมีจริงหรือ? 4
73922 04/01/2564 สถิติการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 0
67083 14/12/2563 เตรียมพร้อมกับโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 เริ่มลงทะเบียนวันที่ 16 ธันวาคม 2563 3
73921 01/12/2563 สถิติการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 2
73919 02/11/2563 สถิติการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 0
73916 01/10/2563 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 8
60963 17/09/2563 การตรวจสอบรายชื่อบุคคลหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย. 13
60729 15/09/2563 ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและติดตามความคืบหน้าโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 5
59072 25/08/2563 ประชาสัมพันธ์ช่องทางด่วนแก้หนี้ สายด่วน 1213 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) 8
57690 06/08/2563 ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน 30
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 11 ถึง 20 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 66 รายการ
processing time 1.41 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 80 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 2,508,213 คน)