CGD Internet
การแสดงผล C C C
surway
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
86723 19/01/2561 แบบสอบถามสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์เดือนมกราคม 2561 12
85101 29/12/2560 แบบสอบถามสำนักงานคลังจังหวัด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 2
85100 29/12/2560 แบบสอบถามสำนักงานคลังจังหวัดด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 0
85099 29/12/2560 แบบสอบถามสำนักงานคลังจังหวัดด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 1
45382 30/08/2559 โครงการฝึกอบรมระบบ GFMIS 8
45235 29/08/2559 โครงการฝึกอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระยะที่ 3 e-bidding และ e-maket 5
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 2.894 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 13 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 274,267 คน)