CGD Internet
การแสดงผล C C C
ดาวน์โหลด/โปรแกรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
- 06/09/2566 เอกสารประกอบการชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ย. 2566 7
58169 04/09/2566 รายงานการประชุม เรื่อง เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 1
56169 27/07/2566 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2566 0
48613 30/05/2566 อกสารประกอบโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบ New GFMIS Thai สำหรับเทศบาลตำบลเพื่อรองรับเป็นหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ระหว่างวันที่ 1- 2 มิถุนายน 2566 63
48492 26/05/2566 เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 12
37014 20/02/2566 รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 6
30777 28/12/2565 รายงานการประชุม Focus Group (19 ธันวาคม 2565) 6
28879 07/12/2565 หนังสือค้ำประกันการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของกรมบัญชีกลาง 6
28538 02/12/2565 รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2565 14
14481 27/05/2565 รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 /2565 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 20
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 79 รายการ
processing time 1.869 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 46 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 261,223 คน)