CGD Internet
การแสดงผล C C C
คบจ.
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
85937 05/07/2567 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 7/2567 0
85478 28/06/2567 สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 และร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การออมและการวางแผนทางการเงิน 1
85472 19/06/2567 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ธนาคารออมสินสาขาบึงสามพัน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด “โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” ในกิจกรรมลงพื้นที่ ครั 4
85474 28/05/2567 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด “โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” ในกิจกรรมออกบูธ ครั้งที่ 10/2567 1
82483 24/05/2567 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด “โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” ในกิจกรรมออกบูธ ครั้งที่ 9/2567 4
81953 17/05/2567 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออม 3
81813 15/05/2567 “โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” ในกิจกรรมลงพื้นที่ ครั้งที่ 8/2567 2
81492 09/05/2567 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 5/2567 1
81580 09/05/2567 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 5/2567 3
80052 24/04/2567 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ธนาคารออมสิน สาขาวิเชียรบุรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด “โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” ในกิจกรรมลงพื้นที่ 5
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 84 รายการ
processing time 1.97 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 38 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 277,280 คน)