CGD Internet
การแสดงผล C C C
คบจ.
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
59911 13/09/2566 “โครงการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดย คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ครั้งที่ 10 1
58160 05/09/2566 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 9/2566 5
57578 23/08/2566 โครงการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบฯ ครั้ง 9.66 5
55923 07/08/2566 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 8/2566 5
54569 19/07/2566 “โครงการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดย คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ครั้งที่ 8.66 16
54535 17/07/2566 การเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (4) 6
54529 13/07/2566 การเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (3) 5
54526 11/07/2566 การเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2) 1
54540 07/07/2566 การเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (ประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1) 2
54294 04/07/2566 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 7/2566 เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 56 รายการ
processing time 1.771 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 25 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 261,202 คน)