CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
56415 18/08/2566 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
56412 18/08/2566 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 15 ส.ค.2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ สำหรับเป็นพาหนะเดินทางไปราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
54123 19/07/2566 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
51833 30/06/2566 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
48854 29/05/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับเทศบาลตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
48364 12/05/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดชุด โครงการเสริมความรู้ คู่ทุน สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
48363 11/05/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรมโครงการเสริมความรู้ คู่ทุน สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
45545 27/04/2566 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ 1
43411 07/04/2566 ประกาศจังหวัดเพขรบูรณ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2/2566 (มกราคม - มีนาคม 2566) 1
34735 02/02/2566 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ 7
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 129 รายการ
processing time 1.946 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 43 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 261,220 คน)