CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
56173 17/07/2563 ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การจัดทำบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย ของจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ 41
53282 22/05/2563 ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างตู้แอร์รถยนต์ตู้หน้า-หลัง พร้อมเติมน้ำยาแอร์ รถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน นค 1333 นครสวรรค์ ประจำสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 0
49877 15/05/2563 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า 4
44317 19/03/2563 ขอความร่วมมือข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ตอบแบบรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในภารกิจของสำนักงานคลังเขต 6 10
37481 13/12/2562 ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จ้างเหมาบุคคลธรรมดา กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ 8
36959 04/12/2562 กฎบัตรนครสวรรค์ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์" 6
36390 25/11/2562 ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ 8
34625 30/10/2562 การรายงานเงินทดรองราชการ-ดำเนินงาน" ของหน่วยงาน 5
29966 28/08/2562 แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมข้อปใช้" 30
21920 17/05/2562 คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 19/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ 36
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 96 รายการ
processing time 1.314 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 23 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 121,722 คน)