CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
36959 04/12/2562 กฎบัตรนครสวรรค์ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์" 5
36390 25/11/2562 ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ 4
34625 30/10/2562 การรายงานเงินทดรองราชการ-ดำเนินงาน" ของหน่วยงาน 3
29966 28/08/2562 แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมข้อปใช้" 30
21920 17/05/2562 คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 19/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ 34
21071 13/05/2562 สมุดพกเตือนสิทธิ สำหรับ ผู้เกษียณอายุราชการ (ข้าราชการ) ปี 2562 74
10328 02/01/2562 คู่มือแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุและด้านการเบิกจ่ายเงิน การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์ศึกษาเกมส์" 34
02941 07/09/2561 ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การจัดลำดับผู้แจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย จังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ 50
02091 20/08/2561 ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ กรมบัญชีกลาง ขอเชิญ เดิน - วิ่ง กรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 17 วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณน้ำพุ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 5
97769 25/06/2561 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 15
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 91 รายการ
processing time 1.212 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 84 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 103,683 คน)