CGD Internet
การแสดงผล C C C

มาตรา 9

ระบบงาน

ที่สาธารณประโยชน์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
13504 14/02/2562 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2561 1
08449 26/11/2561 ข้อมูลเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์"ไม่มีข้อมูลข่าวสารเนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อ 3
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 2 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 2 รายการ
processing time 0.888 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 91 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 260,320 คน)