CGD Internet
การแสดงผล C C C

มาตรา 9

ระบบงาน

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร1)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
13509 14/02/2562 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2562 10,555
13507 14/02/2562 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ธัันวาคม 2561 1,209
09384 13/12/2561 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 815
07499 12/11/2561 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2561 971
05501 10/10/2561 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2561 620
03189 11/09/2561 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2561 599
01402 15/08/2561 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 343
98354 05/07/2561 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2561 380
97037 14/06/2561 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 387
95377 15/05/2561 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2561 678
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 28 รายการ
processing time 0.872 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 88 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 265,981 คน)