CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
26420 01/07/2562 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาตามประกาศ จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 13
26418 01/07/2562 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 6
24116 10/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประชุมชี้แจง เรื่องการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนและสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ(สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) 3
24008 10/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เพื่อไว้ใช้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 6
24004 31/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ในงานวันท้องถิ่นไทย 0
24137 28/05/2562 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 7
24129 30/04/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 1
24107 24/04/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ 3
24063 01/04/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่องเดือนเมษายน 2562 2
24044 15/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมีนาคม 2562 0
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 48 รายการ
processing time 1.193 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 129 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 133,488 คน)