CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
30451 03/09/2562 จุดรับสมัคร ผู้ประกอบการร้านค้า ที่สนใจเข้าร่วม มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิม ช้อป ใช้" 17
30051 29/08/2562 มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ รับสมัคร ผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562 "ชิม" "ช้อป" "ใช้" ณ สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม 16
29910 28/08/2562 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ...มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ (ชิม ช้อป ใช้) 15
29165 20/06/2562 ***ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลภายใต้การกำกับของสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม 6
23901 30/05/2562 ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม 11
17263 04/04/2562 รับรองรายงานการประชุมการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 4
11276 15/01/2562 แผ่นประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 78
08815 30/11/2561 สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย 5
08813 30/11/2561 สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่นชำระของเจ้าหน้าที่ 4
08785 30/11/2561 ซ้่อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) 5
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 69 รายการ
processing time 1.071 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 9 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 90,618 คน)