CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
33636 16/10/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญ ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน 2562) 2
27064 15/07/2562 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด 12
02423 31/08/2561 เอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค (จังหวัดนครปฐม)” 10
84684 22/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับจัดอบรม 8
82914 01/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ประจำเดือนธันวาคม 2560 5
82910 01/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ประจำเดือนธันวาคม 2560 0
82900 01/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม 2
37046 23/06/2559 ประชาสัมพันธ์การเพิ่มสินค้าใน e-catalog ในระบบ e-market และ e-bidding 23
21556 08/02/2559 การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ค้ากับภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-market และวิธี e-bidding 14
22713 11/12/2558 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม 10
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 10 รายการ
processing time 1.149 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 6 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 102,418 คน)