CGD Internet
การแสดงผล C C C
รายงานเศรษฐกิจการคลัง (รายปี)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
2561 01/04/2564 Gross Regional and Provincial Product (GPP) By สศช. ปี 2561 106
2560 07/10/2562 Gross Regional and Provincial Product (GPP) By สศช. ปี 2560 191
2559 07/10/2562 Gross Regional and Provincial Product (GPP) By สศช. ปี 2559 15
2558 18/05/2561 Gross Regional and Provincial Product (GPP) By สศช. ปี 2558 107
2557 18/05/2561 Gross Regional and Provincial Product (GPP) By สศช. ปี 2557 15
2556 18/05/2561 Gross Regional and Provincial Product (GPP) By สศช. ปี 2556 8
2555 18/05/2561 Gross Regional and Provincial Product (GPP) By สศช. ปี 2555 10
2555 18/05/2561 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน แบบ Bottom up ประจำปี 2555 46
2554 18/05/2561 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน แบบ Bottom up ประจำปี 2554 6
2553 18/05/2561 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน แบบ Bottom up ประจำปี 2553 11
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 14 รายการ
processing time 1.423 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 1 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 223,259 คน)