CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

มาตรา 9

ระบบงาน

มาตรา 9 (8) ข้อ 2. สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
062 10/09/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 0
061 09/08/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 0
060 05/07/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 3
059 10/06/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 2
058 07/05/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 6
057 10/04/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 4
056 07/03/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2
055 08/02/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 1
054 09/01/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 1
053 07/12/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 6
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 63 รายการ
processing time 0.631 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 19 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 137,108 คน)