CGD Internet
การแสดงผล C C C

มาตรา 9

ระบบงาน

มาตรา 9 (8) ข้อ 2. สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
067 07/02/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 0
066 09/01/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 4
065 06/12/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 3
064 08/11/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 3
สรุปจัดซื้อจัดจ้างฯ 2562 10/10/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1
063 10/10/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 1
062 10/09/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 3
061 09/08/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 2
060 05/07/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 6
059 10/06/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 2
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 69 รายการ
processing time 0.683 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 84 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 152,712 คน)