CGD Internet
การแสดงผล C C C

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ

ระบบงาน

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
64855 17/11/2566 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนกันยายน 2566 3
62160 18/10/2566 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2566 17
60619 04/10/2566 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ครึ่งปีแรก ปี พ.ศ. 2566 (ม.ค. - มิ.ย. 2566) 9
60231 29/09/2566 ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร ปี 2566 ณ กันยายน 2566 5
58965 13/09/2566 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 4
57953 04/09/2566 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2566 5
56358 18/08/2566 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2566 11
53716 19/07/2566 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 12
51168 23/06/2566 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนเมษายน 2566 8
48530 29/05/2566 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 1/2566 22
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 119 รายการ
processing time 0.911 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 321 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 5,014,391 คน)