CGD Internet
การแสดงผล C C C
รายงานงบทดลอง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
79742 05/05/2564 งบทดลองประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 0
79741 02/04/2564 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 0
73253 04/03/2564 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 1
73249 08/02/2564 งบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 1
69399 08/01/2564 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 7
68078 02/12/2563 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 3
68077 03/11/2563 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 1
62950 02/10/2563 งบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 11
62949 01/09/2563 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 3
59419 05/08/2563 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 4
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 68 รายการ
processing time 1.364 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 128 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 4,046,713 คน)