CGD Internet
การแสดงผล C C C
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
24600 05/05/2563 รายงานแบบสอบถามความเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร 11
23740 12/06/2562 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร 5
23559 10/06/2562 กล่องรับฟังความคิดเห็น 2
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 3 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 3 รายการ
processing time 1.257 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 133 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 4,046,718 คน)