CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ผลการเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
85442 08/01/2561 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31
66111 18/05/2560 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 24
56886 23/01/2560 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือน ธันวาคม 13
56884 23/01/2560 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือน พฤศจิกายน 1
56883 23/01/2560 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือน ตุลาคม 5
56882 23/01/2560 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือน กันยายน 3
56878 23/01/2560 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือน สิงหาคม 0
45917 06/09/2559 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือน กรกฎาคม 2
45911 06/09/2559 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือน พฤษภาคม 3
45909 06/09/2559 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือน เมษายน 0
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 36 รายการ
processing time 0.713 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 406 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 2,822,831 คน)