CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
40188 06/02/2563 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6
21384 15/05/2562 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17
14611 01/03/2562 รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (รายจ่ายลงทุน) (งบ Function) ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 21
85442 08/01/2561 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 34
66111 18/05/2560 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 24
56886 23/01/2560 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือน ธันวาคม 13
56884 23/01/2560 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือน พฤศจิกายน 1
56883 23/01/2560 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือน ตุลาคม 5
56882 23/01/2560 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือน กันยายน 3
56878 23/01/2560 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือน สิงหาคม 0
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 39 รายการ
processing time 1.388 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 23 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 3,713,026 คน)