CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
40191 06/02/2563 ผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3
21383 15/05/2562 ผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5
85448 08/01/2561 ผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 9
66107 18/05/2560 ผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 8
31512 08/04/2559 ผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 24
31506 08/04/2559 ผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2
31498 08/04/2559 ผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 0
31494 08/04/2559 ผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 3
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 8 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 8 รายการ
processing time 1.24 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 1,757 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 3,776,603 คน)