CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
85448 08/01/2561 ผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4
66107 18/05/2560 ผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 8
31512 08/04/2559 ผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 24
31506 08/04/2559 ผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2
31498 08/04/2559 ผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 0
31494 08/04/2559 ผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 3
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 0.645 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 101 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 2,764,563 คน)