CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการปฏิบัติงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
89912 02/03/2561 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 36
89910 02/03/2561 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 20
89816 28/02/2561 แผนการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557-2560 4
74650 09/08/2560 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร การให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellent Service) 19
71453 05/07/2560 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนเมษายน 2560 ฉบับที่ 4/2560 39
45543 31/08/2559 รายงานประมารการเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร ปี 2559 ณ เดือนมิถุนายน 2559 82
44182 19/08/2559 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ฉบับที่ 6/2559 43
40679 13/07/2559 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ฉบับที่ 5/2559 18
35884 07/06/2559 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนเมษายน 2559 ฉบับที่ 4/2559 19
34363 18/05/2559 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมีนาคม 2559 ฉบับที่ 3/2559 17
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 13 รายการ
processing time 1.238 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 1,644 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 3,712,878 คน)