CGD Internet
การแสดงผล C C C
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
62550 04/04/2560 การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องของหน่วยงานในจังหวัดมุกดาหาร 79
30133 30/03/2559 แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 1,194
30132 30/03/2559 แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 4,329
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 3 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 3 รายการ
processing time 1.104 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 1,733 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 3,776,579 คน)