CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
49283 08/05/2563 ประกาศเจตจำนงสุจริต 3
42423 04/03/2563 ประกาศ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การเลื่อน วัน เวลา สถานที่จับสลาก และวันประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร 29
42120 03/03/2563 ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าจับสลาก เพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร 77
40134 05/02/2563 ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะขายสลากเพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร 55
26088 03/07/2562 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 9
25356 25/06/2562 การกำหนดมาตรการภายเพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร 7
10300 02/01/2562 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เพิ่มเติม) 28
10298 02/01/2562 ขั้นตอนการถอนเงินสดด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย 9
02587 04/09/2561 กรมบัญชีกลางขอชี้แจงให้ทราบว่า การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 18
94907 10/05/2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดมุกดาหาร 30
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 67 รายการ
processing time 1.255 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 11 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 3,713,014 คน)