CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
70052 20/01/2564 ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร 4
68323 30/12/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) 53
68092 28/12/2563 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่) 17
67472 18/12/2563 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานที่สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) 75
67349 17/12/2563 ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร (ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล) 14
64875 09/11/2563 ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่จับสลาก เพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร 43
49283 08/05/2563 ประกาศเจตจำนงสุจริต 10
42423 04/03/2563 ประกาศ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การเลื่อน วัน เวลา สถานที่จับสลาก และวันประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร 59
42120 03/03/2563 ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าจับสลาก เพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร 98
40134 05/02/2563 ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะขายสลากเพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร 79
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 73 รายการ
processing time 1.409 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 129 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 4,046,714 คน)