CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
26088 03/07/2562 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 0
25356 25/06/2562 การกำหนดมาตรการภายเพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร 6
10300 02/01/2562 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เพิ่มเติม) 25
10298 02/01/2562 ขั้นตอนการถอนเงินสดด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย 9
02587 04/09/2561 กรมบัญชีกลางขอชี้แจงให้ทราบว่า การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 18
94907 10/05/2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดมุกดาหาร 27
84879 27/12/2560 รู้ไว้ใช่ว่า พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใครได้ประโยชน์ (ตอนที่ 1 - 2) 24
84876 27/12/2560 ขั้นตอนการใช้บัตรพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง 22
81132 01/11/2560 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศล.) เปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. 2560 ที่ยื่นขออุทรไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถอุทธรณ์กับหน่วยงานตรวจสอบโดยตรงได้อีกครั้งหนึ่ง 10
77760 20/09/2560 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ PR Welfare Card 9
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 63 รายการ
processing time 1.305 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 1,660 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 3,335,796 คน)