CGD Internet
Display Mode C C C
News Information
No. Date News Title View Read
70052 20/01/2021 ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร 6
68323 30/12/2020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) 57
68092 28/12/2020 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่) 19
67472 18/12/2020 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานที่สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) 75
67349 17/12/2020 ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร (ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล) 14
64875 09/11/2020 ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่จับสลาก เพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร 43
49283 08/05/2020 ประกาศเจตจำนงสุจริต 10
42423 04/03/2020 ประกาศ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การเลื่อน วัน เวลา สถานที่จับสลาก และวันประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร 59
42120 03/03/2020 ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าจับสลาก เพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร 98
40134 05/02/2020 ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะขายสลากเพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร 81
Record Display 1 to 10 from 73 Records
processing time 1.273 s
Today Viewer 23 view
( 4,077,264 view)