CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
13938 21/02/2562 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การขาดทอดตลาดพัสดุครภัณฑ์และครุภัณฑ์ยานพาหนะ 13
15105 08/02/2562 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดรัมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
13217 05/02/2562 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
13212 29/01/2562 ประกาสจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำสำนักงาน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท 9
13211 24/01/2562 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดสติ๊กเกอร์ตัวอักษร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
10777 04/01/2562 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
10295 26/12/2561 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้า และระบบเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
08473 16/11/2561 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตู้ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
07611 12/11/2561 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
07422 05/11/2561 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 87 รายการ
processing time 1.085 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 95 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 3,164,526 คน)