CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
48000 22/04/2563 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2 หลัง ครั้งที่ 3 5
46662 10/04/2563 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3
46631 10/04/2563 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2 หลัง ครั้งที่ 2 3
45917 02/04/2563 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2
44470 23/03/2563 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2 หลัง 3
40779 07/02/2563 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7
13938 21/02/2562 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การขาดทอดตลาดพัสดุครภัณฑ์และครุภัณฑ์ยานพาหนะ 21
15105 08/02/2562 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดรัมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
13217 05/02/2562 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
13212 29/01/2562 ประกาสจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำสำนักงาน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท 17
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 93 รายการ
processing time 1.161 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 1,671 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 3,712,905 คน)