CGD Internet
การแสดงผล C C C

ข้อมูลสำนักงานคลัง

ระบบงาน

QR Code
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
32333 03/01/2566 QR Code การขอรับบริการสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน (ระบบคิวออนไลน์) และกลุ่มไลน์แจ้งเตือนการให้บริการ 12
57447 04/08/2563 QR Code Line กลุ่ม อปท.ลำพูน 12
57443 04/08/2563 QR Code Line กลุ่ม การเงินและบัญชีลำพูน 4
30067 29/03/2559 QR Code Line กลุ่มการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน 39
30411 15/03/2559 QR Code Line กลุ่ม เร่งรัดเบิกจ่ายจังหวัดลำพูน 21
30408 09/03/2559 QR Code Line สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 39
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 1.92 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 140 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 317,802 คน)