CGD Internet
การแสดงผล C C C

ข้อมูลสำนักงานคลัง

ระบบงาน

คู่มือประชาชน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
50798 01/10/2562 มาตรฐานการให้บริการสำนักงานคลังจังหวดลำพูน 29
34655 01/04/2559 คู่มือประชาชน การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ 32
23501 18/02/2559 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน 13
23473 18/02/2559 การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน 22
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 4 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 4 รายการ
processing time 1.808 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 32 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 313,828 คน)