CGD Internet
การแสดงผล C C C

ข้อมูลสำนักงานคลัง

ระบบงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
66091 01/12/2566 ประชาสัมพันธ์ !!! เริ่มแล้ว!!! สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ กรณีประสงค์จะรับเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2 รอบ ข้าราชการ ยื่นแบบภายในวันที่ 1 – 15 ธ.ค.66 นี้ ลูกจ้างประจำ ยื่นแบบภายในวันที่ 1 – 15 ก.พ. 67 1
66078 01/12/2566 การส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะ เดียวกัน ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) เป็นเอกสาร 1
65405 24/11/2566 หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา 18
65133 22/11/2566 ✨📢 รู้แล้วบอกต่อ ✨📢 การใช้จ่ายสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดลำพูน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2566 0
65132 20/11/2566 📢✨รู้แล้วบอกต่อ📢✨ เงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 0
64800 17/11/2566 สนง.คลังจ.ลำพูนจัดโครงการฝึกอบรมการปรับเงื่อนไขวิธิการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 17
64405 13/11/2566 สวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 2
62009 17/10/2566 ✨📢 รู้แล้วบอกต่อ ✨📢 การใช้จ่ายสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดลำพูน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำเดือนกันยายน 2566 10
62069 16/10/2566 ผลการให้บริการเป็นเลิศด้านความพึงพอใจสูงสุด ตามมาตรฐานการให้บริการ (EXCELLENCE SERVICE) 2
60757 05/10/2566 ขอเชิญร่วมโครงการ “ปันน้ำใจให้น้อง” ร่วมแบ่งปันอุปกรณ์การเรียน กีฬา เสื้อผ้า ของเล่น ให้กับน้อง ๆ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ 0
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 360 รายการ
processing time 1.892 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 24 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 305,570 คน)