CGD Internet
การแสดงผล C C C

ข้อมูลสำนักงานคลัง

ระบบงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
59605 22/09/2566 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2
59292 19/09/2566 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 0
58550 11/09/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลิือกเป็นพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน 1
19443 03/08/2565 ประกาศจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งาน 24
16231 22/06/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) และรายชื่อผู้ที่คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ 17
15396 13/06/2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง 7
13396 12/05/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 6
13185 11/05/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 10
12871 05/05/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลิือกเป็นพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน 11
90547 28/09/2564 ปรับปรุงกฏกระทรวงในการกำนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน 3
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 33 รายการ
processing time 1.827 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 28 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 305,574 คน)