CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการปฏิบัติงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
B08 26/05/2564 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำปาง เดือนเมษายน 2564 2
B07 26/04/2564 ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจโดยแบบสอบถามประจำเดือนเมษายน 2564 0
B05 26/04/2564 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ฉบับที่ 1/2564 0
B04 26/04/2564 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำปาง เดือนมีนาคม 2564 0
B03 25/03/2564 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำปาง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 40
B06 25/03/2564 ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจโดยแบบสอบถามประจำเดือนมีนาคม 2564 0
B02 25/02/2564 ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจโดยแบบสอบถามประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 25
B01 25/02/2564 รายงานเศรษฐกิจลำปาง มกราคม 2564 47
B27 20/01/2564 ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจโดยแบบสอบถามประจำเดือนมกราคม 2564 30
B26 18/01/2564 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ฉบับที่ 4/2563 46
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 124 รายการ
processing time 1.331 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 16 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 157,147 คน)