CGD Internet
การแสดงผล C C C
ติดต่อสำนักงานคลัง
MAPS
• แผนที่กรมบัญชีกลาง •
ที่อยู่
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์
075-611131, 611954 โทรสาร 075-622403
พิกัด Google Map
8.057967,98.916787
E-mail
kbi@cgd.go.th
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 22 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 190,083 คน)