CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
79427 12/05/2564 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ครั้งที่ 2 50
68903 08/01/2564 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11
67348 15/12/2563 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10
67070 14/12/2563 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ร่าง) 7
65543 18/11/2563 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต้ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13
64136 28/10/2563 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 24
78838 29/09/2560 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 33
18179 27/11/2558 ประกาศราคากลางการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 29
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 8 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 8 รายการ
processing time 1.58 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 20 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 178,190 คน)