ค้นหาข่าว
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว ผู้ชม
25/09/2563 การประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 19
25/09/2563 อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ร่วมมุทิตาจิต แด่ปลัดกระทรวงการคลัง 27
25/09/2563 กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีงบประมาณของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ 3
25/09/2563 กรมบัญชีกลางปรับปรุงรายการและอัตราค่าบริการทางรังสีวิทยาให้สอดรับกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 2
24/09/2563 การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง ครั้งที่ 6/2563 12
24/09/2563 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ 1/2563 11
24/09/2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ 13
24/09/2563 การประชุมปิดตรวจการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4
24/09/2563 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2563 5
23/09/2563 การประชุมคณะทำงานฝ่ายการเงินการจัดงานวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี 25
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 7340 รายการ
processing time 2.396 s