การแสดงผล C C C
ค้นหาข่าว
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว ผู้ชม
05/08/2564 สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11
04/08/2564 การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 4/2564 8
03/08/2564 การประชุมคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ครั้งที่ 6/2564 18
03/08/2564 กรมบัญชีกลางเร่งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และพลทหารกองประจำการ ที่เคยใช้บัญชีเงินฝาก ธ. ธนชาต (เดิม) ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากใหม่ เพื่อให้ได้รับเงินอย่างต่อเนื่อง 34
01/08/2564 สรุปสถิติการให้บริการเดือน กรกฎาคม 2564 3
01/08/2564 สถิติการให้บริการเดือน กรกฎาคม 2564 1
31/07/2564 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ "การบริหารองค์กรในสถานการณ์ COVID - 19" และ "การขับเคลื่อนระบบการเงินในยุคดิจิทัล" หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 39
30/07/2564 กรมบัญชีกลางเลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคลัง นักบัญชี นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานการคลัง (ครั้งที่ 2) 71
30/07/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง วุฒิ ปวส. (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) 32
30/07/2564 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาโท) กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 56
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 8162 รายการ
processing time 2.505 s