Download เอกสาร
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
29473 21/08/2562 เอกสารการสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 57 238/722/บรรยาย CoST กรมบัญชีกลาง.pdf
09717 19/12/2561 โครงการก่อสร้างที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 356 294/290/DOC191218-19122018111720.pdf
03908 24/09/2561 วิธีการอัพโหลดไฟล์ด้วยเว็บฝากไฟล์ฟรี (การทำ url) 273 822/827/วิธีการอัพโหลดไฟล์ด้วยเว็บฝากไฟล์ฟรี (การทำ url).pdf
92038 02/04/2561 แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล (สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด) 1,031 0/795/แบบฟอร์มรายงานตรวจสอบการบันทึกข้อมูล(สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด).docx
92036 02/04/2561 แบบฟอร์มรายงานการลงพื้นที่ (สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด) 584 56/935/แบบฟอร์มรายงานการลงพื้นที่(สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด).docx
90722 14/03/2561 เอกสารประกอบการบรรยายประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ 530 753/161/หลักการและองค์ประกอบของ CoST.pptx
89260 20/02/2561 คู่มือการดำเนินการโครงการ CoST ของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด 848 485/265/คู่มือการดำเนินการโครงการ CoST ของสนง. คลังเขต.pdf
89076 16/02/2561 แบบแจ้งการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ CoST 1,111 495/802/ฟอร์มลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ CoST.xlsx
89075 16/02/2561 แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ CoST 409 353/734/แบบฟอร์มสมัคร CoST.pdf
88827 14/02/2561 คู่มือการดำเนินการโครงการ CoST ของหน่วยงานภาครัฐ 761 487/42/คู่มือการดำเนินการโครงการ CoST ของหน่วยงานภ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 16 รายการ
processing time 2.429 s