การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครบรอบ 47 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 16/11/2566
LINE it! 80
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ครบรอบ 47 ปี พร้อมร่วมสนับสนุนสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
โดยนายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.
 
รายการภาพ