การแสดงผล C C C
การประชุมติดตามการดำเนินงานและเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ครั้งที่ 20
ประกาศ ณ วันที่ 25/09/2566
LINE it! 94
นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน เตรียมความพร้อมและวางแผนในการดำเนินการด้านต่างๆ ของคณะทำงานแต่ละคณะ ในกิจกรรม “เดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ครั้งที่ 20 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.
รายการภาพ