การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางทดสอบระบบ Queue System เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งาน ในวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 133 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 22/09/2566
LINE it! 93
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมสังเกตการณ์ในการทดสอบระบบ Queue System ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการคิวให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานในวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 133 ปี โดยได้ความอนุเคราะห์จากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในการติดตั้งและทดสอบระบบดังกล่าว ณ ห้องกำปั่นเงิน อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น.
รายการภาพ