การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมประมงปีที่ 97
ประกาศ ณ วันที่ 21/09/2566
LINE it! 103
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมประมงปีที่ 97 พร้อมร่วมบริจาคสมทบกองทุนสวัสดิการกรมประมง โดยนายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ กรมประมง วันที่ 21 กันยายน 2566
รายการภาพ