การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางประชุมหารือเกี่ยวกับการประกาศกฎอัยการศึกร่วมกับกรมพระธรรมนูญ
ประกาศ ณ วันที่ 11/09/2566
LINE it! 150
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และคณะ เข้าพบ พลเอกเชิดชัย อังศุสิงห์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ เพื่อร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการประกาศกฎอัยการศึก ณ กรมพระธรรมนูญ อาคารเทิดราชา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.
รายการภาพ