การแสดงผล C C C
คณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน - วิ่ง “กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 20”
ประกาศ ณ วันที่ 06/09/2566
LINE it! 93
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมด้วยนายกุลเศขร์ ลิมปิยากร และนางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานและรองประธานคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินโครงการจัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ประจำปี พ.ศ. 2566 และบุคลากรกรมบัญชีกลาง ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน - วิ่ง “กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 20” (CGD Happy Run) ณ บริเวณอาคารกรมบัญชีกลาง วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. เพื่อเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
รายการภาพ