การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 25 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 05/09/2566
LINE it! 56
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 25 ปี พร้อมร่วมบริจาคสมทบทุนกองทุนส่งเสริมภาคพลเมืองของสถาบันพระปกเกล้า โดยนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าให้การต้อนรับ และดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงรับรอง สถาบันพระปกเกล้า อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ วันที่ 5 กันยายน 2566
รายการภาพ