การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด” สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต 4
ประกาศ ณ วันที่ 04/09/2566
LINE it! 71
นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด” สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต 4 พร้อมตรวจติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานคลังเขต 4 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่ โดยนางอรัญญา ยั่งยืนพงษ์ คลังเขต 4 พร้อมคณะคลังจังหวัดในเขต 4 และบุคลากร ให้การต้อนรับและร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมืองแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2566