การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบปีที่ 108
ประกาศ ณ วันที่ 01/09/2566
LINE it! 74
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้แทนกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบปีที่ 108 พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเข้ามูลนิธิรามาธิบดี ในโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้  โดยมีนายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกรมสรรพากร วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
รายการภาพ