การแสดงผล C C C
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์รายการ “เคลียร์คัด ชัดเจน” เกี่ยวกับ "การแจ้งเตือนภัยผู้รับบำนาญ กรณีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลาง"
ประกาศ ณ วันที่ 01/09/2566
LINE it! 142
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง  บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ “การแจ้งเตือนภัยผู้รับบำนาญ กรณีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลาง” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT2HD) ถนนวิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ วันที่ 31 สิงหาคม 2566  โดยออกอากาศในรายการ "เคลียร์คัดชัดเจน" วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.
รายการภาพ