การแสดงผล C C C
พิธีรับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 30/08/2566
LINE it! 26
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้แทนกรมบัญชีกลางเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ มีสำนักงานคลังจังหวัด 15 จังหวัด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และตราการรับรองมาตรฐาน แบ่งเป็น ระดับก้าวหน้า จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัดตาก สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร สำนักงานคลังจังหวัดยะลา สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ และระดับพื้นฐาน จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง