การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวง ครบรอบ 56 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 16/08/2566
LINE it! 71
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้แทนกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาการประปานครหลวง ครบรอบ 56 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเข้ามูลนิธิพระแม่ธรณี การประปานครหลวง โดยนาย มานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสุทธิอุทกากร สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
รายการภาพ