การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดครบรอบ 140 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 15/08/2566
LINE it! 48
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ครบรอบ 140 ปี พร้อมร่วมสนับสนุนสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยนายจุลพงษ์ ลิมปสุธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจบริการดิจิทัล และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและรับมอบ ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถ.แจ้งวัฒนะ วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
 
รายการภาพ