การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 65 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 27/07/2566
LINE it! 54
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวงครบรอบ 65 ปี พร้อมร่วมสนับสนุนสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศลให้กับสหทัยมูลนิธิ โดยนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ การไฟฟ้านครหลวง วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.
รายการภาพ