การแสดงผล C C C
การประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการจ่ายตรงค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำ (e - Payroll)
ประกาศ ณ วันที่ 25/07/2566
LINE it! 48
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการจ่ายตรงค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e - Payroll) โดยมีผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. เพื่อหารือประเด็นการพัฒนาระบบ e – Payroll ให้รองรับการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
รายการภาพ