การแสดงผล C C C
การประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดหารายได้และเงินสนับสนุน กิจกรรมเดิน-วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ครั้งที่ 20
ประกาศ ณ วันที่ 20/07/2566
LINE it! 90
นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดหารายได้และเงินสนับสนุน กิจกรรมเดิน-วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ครั้งที่ 20 โดยมีฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 1 อาคาร 9 กรมบัญชีกลาง วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. เพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง
รายการภาพ