การแสดงผล C C C
การประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรม จัดทำเสื้อ ถ้วย เหรียญ ของที่ระลึก ครั้งที่1/2566
ประกาศ ณ วันที่ 18/07/2566
LINE it! 51
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรม จัดทำเสื้อ ถ้วย เหรียญ ของที่ระลึก ครั้งที่1/2566 โดยมีที่ปรึกษาฯ และรองอธิบดี ในฐานะรองประธานคณะทำงานฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเดิน - วิ่ง "กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน" ประจำปี พ.ศ. 2566 ของคณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรม จัดทำเสื้อ ถ้วย เหรียญ ของที่ระลึก และร่วมพิจารณาร่างข้อกำหนดและขอบเขตงานการจ้างจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง "กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน" ประจำปี พ.ศ. 2566 การจัดทำเสื้อ ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ของที่ระลึกฯ รวมทั้งการมอบหมายงานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง